Manual Pràctic de Dret Penal

En el marc de la primera xerrada explicativa de la situació penal es va editar un dossier judicial per tal de poder explicar i entendre alguns conceptes jurídics. Podeu descarregar-vos-el des d’aquest enllaç:

Dossier – Tu creus que és normal?

[accordion header=”Diferència entre falta i delicte penal” position=”first”]

[blockquote]La diferència entre els DELICTES i les FALTES és que els delictes regulen conductes més greus que les faltes[/blockquote]

per exemple, és un delicte de lesions trencar el braç a una persona i, en canvi, és una falta de lesions fer-li un petit tall.

Les faltes també són conductes descrites en el Codi Penal a les quals s’associa una pena, encara que aquesta no és, en cap cas, privativa de llibertat.

La pena pot ser una pena multa, treballs a la comunitat, arrest domiciliari, localització permanent…

[/accordion]

[accordion header=”Què és una pena multa?” position=”normal”]

[blockquote] una PENA MULTA és una condemna de dies de presó substituibles per diners. A raó de un dia de presó per cada dos de multa.[/blockquote]

La quantitat de dies i diners ve determinada per la sentencia.

Per exemple, 50 dies a 20 euros…o pagues 1000 euros o vas 25 dies a presó. Si no ho pagues, et busquen nomines, comptes corrents, propietats.. .i al final, et detenen i t’ingressen a la presó.

[/accordion]

[accordion header=”Què és la presó…” position=”normal”]

[blockquote] la PRESÓ serveix, segons la constitució espanyola, en el seu article 25.2, “per la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.”[/blockquote]

[/accordion]

[accordion header=”Quan hi ha un ingrés a presó?” position=”normal”]

En el cas d’una condemna per una falta amb pena-multa i no pots o no vols pagar la pena multa.

En el cas d’un delicte penal:

[list type=”sc-list-01″]

  • Només implicaria un ingres a la presó si la condemna supera els 2 anys.
  • En el cas de tenir antecedents judicials.

[/list]

En el cas de tenir antecedents, podem diferenciar tres situacions:
[list type=”sc-list-03″]

  • Antecedents penals (termini de 2 anys): Si tens una condemna penal (inferior als dos anys) i et tornen a condemnar.
  • Antecedents de reincidència (termini de 5 anys): Si el delicte és del mateix tipus (atemptats a la seguretat del trànsit, usurpació…) el termini en que no pots reincidir és de 5 anys.
  • Procediments simultanis: en el cas de tenir dos procediments penals simultanis, el risc d’entrar a la presó s’eleva, encara que individualment les condmenes no impliquessin un ingrés a presó, degut a que la primera resolució condemnatòria actuarà com a antecedents de la segona. Al ser simultanis és gairebé impossible que els antecedents no esgotin el seu termini de vigència (de 2 o 5 anys), encara que en el moment dels dos fets judicialitzats no existissin antecedents.[/list]

[/accordion]

[accordion header=”Indemnitzacions” position=”normal”]

A l’estar condemnat per un delicte o una falta, quan hi ha danys (personals o materials) l’imputat ha de pagar els costos.

En el cas de danys personals, indemnitzar la persona afectada (el seu temps de baixa per exemple). Si la persona no paga, se li treu dels estalvis, de la nòmina o de les propietats.

Quan no es pot determinar qui és el responsable dels danys, hi ha una indemnització solidària. Aquesta parteix de la premisa que es paga entre tots els imputats. I en el cas que no es pagui, es busca a les persones imputades que tenen nòmines, comptes corrents o propietats i se’ls hi treu els diners de la indemnització.[/accordion]

[accordion header=”Qui és el fiscal?” position=”normal”]

El fiscal “tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados

El fiscal és una figura dins l’estructura judicial de l’Estat. És el jutge de l’administració. I està dins d’una estructura jeràrquica on, el fiscal general de l’Estat (lligat al govern) pot ordenar als subordinats actuacions concretes (demanar arxivament de casos, per exemple)
[/accordion]

[accordion header=”Presumpió de veracitat de la policia” position=”normal”]

A ulls d’un jutge, allò que declara un policia parteix de la seva obligació de dir sempre la veritat. No supeditar-se a la veritat va en contra de les seves funcions i està penat per llei. Fet que suposa que allò que diu un policia en un judici sempre es valora com una veritat inqüestionable.[/accordion]

[accordion header=”antecedents judicials i policials” position=”last”]

Els antecedents judicials són aquells que es referencien a sentències fermes (són secretes, només les veuen els jutges, i afecten a altres possibles sentències. Caduquen).

Els antecedents policials són els cops que has sigut denunciat ( i especifica l’acusació policial). No contemplen si el jutge et declara innocent o culpable, només contemplen l’acusació policial. Acostumen a ser utiltizats pels departaments de comunicació dels cossos policials per suggerir judicis de valors sobre la innocència o no d’una persona detinguda o acusada.

[/accordion]

Loading