Oposició al projecte

[blockquote]La lluita contra el pla caufec comença el mateix dia que les Associacions de Veïns s’enteren, i des d’aleshores ha agafat diferentes formes d’expresió intentant qualsevol opció per trobar una solució al projecte. Negociació amb l’admonistració, contenciosos administratius, difusió entre la gent d’Esplugues i la legítima acció desobedient.[/blockquote]

[accordion header=”1991-2003: oposició jurídico-administrativa” position=”first”]

L’origen de l’oposició és liderat en primer terme pel veïnat d’Esplugues articulat des de les diferents Associacions Veïnals (AAVV). L’any 1991 es crea la Coordinadora d’Associacions de Veïns contra el Pla Caufec conformada per totes les associacions veïnals d’Esplugues menys dues, el Gall i la Plana.

[lightbox link=”https://nimutsnialagabia.org/wp-content/uploads/2012/09/revista-1a-edició_Página_22_Imagen_0026.jpg” group=”” description=”Carnestoltes contra el Pla Caufec” type=”image” width=”” height=””]

[/lightbox]

El model d’acció d’aquesta etapa, centrada en l’oposició jurídico-administrativa, busca l’assessorament d’arquitectes i urbanistes que plantegen una oposició dialogada amb l’Ajuntament i les Conselleries Territorials i cerca la reducció de l’impacte urbanístic, paisatgístic, ecològic i vial. La Coordinadora en un primer moment presenta un primer recurs contenciós administratiu contra el projecte el 5 de juny de 2001.

Paral·lelament la Coordinadora inicia una campanya d’informació editant fulletons informatius i penjant pancartes per difondre el conflicte a la població d’Esplugues de Llobregat.

[/accordion]

[accordion header=”2004-2008: crida a la solidaritat i accions al carrer” position=”normal”]

Després que el projecte es redefineixi per la promotora Sacresa es donen per esgotades les negociacions amb els responsables polítics. Enric Giner, llavors gerent de l’Ajuntament i avui tinent d’alcalde i portaveu, assegura que “no es rebaixarà ni un sol metre” quan les Associacions Veïnals acceptaven la construcció amb una rebaixa del sostre edificable. Així, el veïnat reprèn la via del recurs contenciós administratiu i fa una crida a la mobilització per la previsió d’un inici imminent de les obres. Comencen tot un seguit de moviments de caràcter popular al carrer per difondre àmpliament els postulats d’aquesta Coordinadora d’Associacions Veïnals contrària al projecte urbanístic.

[lightbox link=”https://nimutsnialagabia.org/wp-content/uploads/2012/09/w_estatotfatal-balco-ajuesplugues.jpg” group=”” description=”Acció Està tot fatal Balcó Ajuntament Esplugues 2007″ type=”image” width=”” height=””]

[/lightbox]

El projecte es fa visible per primera vegada al carrer amb detall a través de tres publicacions editades per l’anomenada Plataforma Popular Contra el Pla Caufec, aliena a la Coordinadora, que pren el relleu més actiu al carrer. La Plataforma comença a convocar un seguit d’accions basades en la desobediència civil. Té l’objectiu d’aturar el projecte fent arribar els seus arguments a la població i als mitjans de comunicació.

Fins aleshores el projecte resta amagat al veïnat d’Esplugues. La presència al carrer de les accions aconsegueix obrir el debat sobre el Pla Caufec fins al punt que obliga al govern municipal a canviar l’estratègia de comunicació per l’inici imminent de les obres i provoca que l’empresa promotora editi un publireportatge a diferents edicions de diaris i engegui una àmplia campanya propagandística que inclou el mecenatge d’equips de bàsquet i handbol a Esplugues.

L’any 2007 comencen les obres i la Plataforma convoca jornades, manifestacions i accions diverses per aturar-les.

[/accordion]

[accordion header=”Relació de l’oposició amb les administracions” position=”last”]

 Parlar del Pla Caufec és parlar d’un projecte urbanístic que des dels seus inicis ha anat acompanyat de l’oposició veïnal. Des del moment que es coneix el megaprojecte les AAVV d’Esplugues de Llobregat s’interessen pel mateix i plantegen al govern local un possible diàleg mutu per aconseguir una edificabilitat “raonable”. L’Ajuntament havia promès que les mantindria informades però aviat s’adonen que el govern municipal va presentant el projecte sota un escrupolós silenci.

Respecte al projecte urbanístic que es plantejava les propostes de la Coordinadora estan centrades en cinc eixos: participació popular en la definició del projecte, compliment de la legalitat vigent, restauració ecològica, manteniment de les directrius del Pla General Metropolità i solucions reals als problemes que plantejava el projecte (viaris, equipaments, vivenda social).

L’any 2001 la Coordinadora presenta una proposta alternativa a l’Ajuntament on es reclama bàsicament la rebaixa de 100.000 m2 edificables i el seu ús tenint en compte que l’empresa constructora pogués continuar obtenint els mateixos guanys econòmics. L’Ajuntament rebutja qualsevol rebaixa.

[lightbox link=”https://nimutsnialagabia.org/wp-content/uploads/2012/09/botifarrada-30.4.05-226redux.jpg” group=”” description=”Carnestoltes contra el Pla Caufec” type=”image” width=”” height=””]

[/lightbox]

El 2004 neix la Plataforma Popular contra el Pla Caufec que segueix amb la via judicial engegada i intensifica la lluita al carrer convidant a la població a conèixer i prendre consciència del conflicte. Durant aquest mateix temps l’administració local intenta silenciar les accions mitjançant multes, identificacions i escorcolls a les entrades dels plens i en altres actes així com agressions, amenaces i detencions per part dels cossos policials a membres de la Plataforma després d’algunes de les accions.

El juliol de 2005 arriba la primera sentència judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resol en contra del primer dels contenciosos fonamentant-se en la falta de proves per invalidar el recurs. El 2006, amb dos contenciosos administratius pendents de resolució, l’Ajuntament comença a donar les primeres llicències d’obra.

La posició de la Plataforma davant dels avenços efectius que comencen a portar-se a terme en l’execució del projecte és la d’haver de continuar amb les accions de protesta fins que els tribunals de justícia anul·lin el Pla Caufec. Diferents accions arriben a paralitzar temporalment les obres.

[/accordion]

Loading